Szczecin

GANCARSKA 5

kraj,

Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej działa od 1957 roku. Jest organizacją zrzeszającą ponad 30 Ognisk, z których każde prowadzi działalność upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez masowych, festynów, spartakiad, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej a także organizację kolonii na zlecenie Kuratorium Oświaty z programów „Kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych” oraz „Kolonie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”. Prowadzimy ośrodki III Wieku oraz różnego rodzaju kampanie prozdrowotne. Wieloletnia współpraca z Ministerstwem Sportu oraz władzami lokalnymi jest gwarancją dobrze wykonanych zadań powierzonych przez Zleceniodawcę. ZZ TKKF podkreśla zdrowotną i społeczną rolę sportu dla wszystkich, wyznaczając wielokierunkową strategię działania dla zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie prozdrowotnego trybu życia, kreowanie potrzeb i właściwych zachowań oraz tworzenie atrakcyjnych propozycji sportu dla różnych grup społecznych. Główne działania ZZ TKKF skupiają się w czterech sferach: Sport wszystkich dzieci Sport w rodzinie Sport w promocji zdrowia Szkolenie i doskonalenie kadr Działalność Zachodniopomorskiego Związku TKKF obejmuje między innymi: Coroczne kursy i szkolenia dla animatorów, instruktorów i menedżerów sportu oraz wolontariuszy, w których ponad tysiąc osób otrzymało odpowiednie tytuły zawodowe. Organizację wypoczynku kolonijnego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych – dla ponad 4,2 tys. dzieci w 2010 roku. Coroczną organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie maj-grudzień. Koordynację na szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Miast i Gmin – sportowej imprezy organizowanej w miastach, gminach i powiatach regionu od wielu lat. Organizację cyklicznej majowej kampanii Miesiąc dla Zdrowia czyli bezpłatne prowadzenie zajęć dla wszystkich zainteresowanych na różnych obiektach sportowych i porady lekarskie, w której w 2010 roku na terenie województwa wzięło udział ponad 30 tys. osób. Prowadzenie dwóch Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku, w ramach których działają ośrodki do walki z nadwagą wśród dzieci i młodzieży. Organizację szeregu nieodpłatnych imprez rekreacyjnych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem własnej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
BARBAKAN 2A 11

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PIASTÓW 65 10

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Ew@tur od prawie dwudziestu lat przybliża turystom najpiękniejsze miejsca w Europie. Specjalizujemy się w organizowaniu wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem. Olbrzymia rzesza zadowolonych turystów to nasza największa satysfakcja. Oferujemy wczasy: Polska Zagranica Zapraszamy do zapoznania się z naszą bardziej szczegółową ofertą na naszej stronie internetowej, w razie zapytań prosimy o kontakt.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
5-GO LIPCA 5A 4

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
MAZOWIECKA 1

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Naszą pasją są góry wysokie a w szczególności HIMALAJE Specjalnością firmy jest organizacja imprez w terenach górskich oraz turystyki kwalifikowanej i sportów ekstremalnych, czyli to co prowadzacy firmę lubią najbardziej. Oczywiscie w ramach prowadzonej działalności organizujemy i sprzedajemy także inne imprezy ale w turystyce górskiej nie ma od nas lepszych.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.